เทคนิคน่าน..ไม่ทิ้งกัน ออกบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน

เทคนิคน่านออกศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม อ.สันติสุข จ.น่าน (22/08/61 )

          วิทยาลัยเทคนิคน่าน นำโดยนายปัญญา  พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอสันติสุขที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม 

          โดยตั้งจุดให้บริการ 2 จุด คือโรงเรียนบ้านป่าอ้อย และหอประชุมหมู่บ้านป่าแลว เพื่อซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์อุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟรี เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนแก้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

#วิทยาลัยเทคนิคน่าน #fixitcenter #ที่นี่เมืองน่านรายงาน

 

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.