ไฟฟ้าหงสา ร่วมมือทัองที่การป้องกันอุบัติเหตุบนถนนทุกกรณี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายพีรพล นนทแก้ว
ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Corporate SHE) พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมใน “โครงการประชุมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอุบัติเหตุทุกกรณีบนท้องถนน” ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านและบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทขนส่งสินค้าเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหามาตรการและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งสินค้าและอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วไป การป้องกันอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ความพร้อมของผู้ขับขี่ มารยาทของผู้ขับขี่ การตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งาน รวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความไม่ประมาทและการการจัดหาป้ายเตือนภัยบนถนนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง การเสนอจัดทำการซ้อมแผนเกี่ยวกับการช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุบนถนน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการชายแดน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน
(ขอบคุณวุธ หงสา เอื้อเฟื้อ ข้อมูล-ภาพ)

 

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

โพสอื่นๆที่น่าสนใจ

Comments Closed

Comments are closed.