กีฬาผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน 2563

18 มค. 63 อบจ.น่าน จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยร่วมกับสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน ดำเนินการขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดน่าน รณรงค์สร้างความตระหนักแก่สังคมในการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยมีนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ. น่าน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก นายชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน นายธีรพล วงค์สิทธิ์ พมจ. น่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จ. น่าน ส.อบจ.น่าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 16 ชมรม ทั่วจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ที่นี่เมืองน่านรายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.