“ก้าวนี้ที่เทคนิคน่าน” วิทยาลัยเทคนิคน่านนำเงินที่ได้รับบริจาคเข้ามอบให้กับโรงพยาบาลน่านเพื่อสมทบ โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ

วันนี้ (15/12/2560) เวลา 14.00 น.  ณ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน คณะผู้บริหารและคณะครู นำโดย นายสุชาติ ผดุงพันธ์ และ นายสมคิด แก้วเตชะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน ได้เป็นตัวแทนของ นายปัญญา พลเมืองดี เข้ามอบเงินรับบริจาก ให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน เพื่อสมทบ โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล โดยยอดเงินที่ได้รับบริจาค เป็นเงิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 จะมีกิจกรรม”ก้าวนี้ที่น่าน เพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ” เพื่อสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว ของพี่ตูน บอดี้ สแลม
โดยจะมีการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานทั่วจังหวัดน่าน และรวมพลังชาวน่าน ณ ข่วงเมืองน่าน 
โดยมีกำหนดการดังนี้ 

05.00 – 06.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ณ ข่วงเมืองน่าน
06.00 – 06.15 น. พิธีเปิดกล่าวรายงานโดย นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์ ประธานจัดงาน กล่าวเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
06.15- 07.30 น. ปล่อยขบวนรณรงค์ทางสุขภาพ ตามเส้นทางที่กำหนด
– เดิน ระยะทาง 3.5 กม.
– วิ่ง ระยะทาง 7.5 กม.
– ปั่นจักรยาน ระยะทาง 15 กม.
08.00- 08.30 น. พิธีส่งมอบธารน้ำใจ ให้กับ ผวจ.น่าน เพื่อมอบให้กับ ตูน บอดี้สแลม ต่อไป

เส้นทางเดิน
เริ่มต้น ณ ข่วงเมือง >> เลี้ยวซ้ายวัดกู่คำ >> โรงแรมเทวราช >> วัดหัวเวียงใต้ >> เลี้ยวซ้ายสามแยกขวัญนคร >> สี่แยกสวนตาล >> ถนนผากอง >>แยกปั้มเชลล์ >> เข้าข่วงเมือง

เส้นทางวิ่ง
เริ่มต้น ณ ข่วงเมือง >> เลี้ยวซ้ายวัดกู่คำ >> โรงแรมเทวราช >> วัดหัวเวียงใต้ >> ไปตามถนนสุมนเทวราช >> ผ่านหน้า รพ.น่าน >> เลี้ยวซ้ายสี่แยกมหาโพธิ์ >> ไปตามถนนมหายศ >> สี่แยกสวนตาล >> ถนนผากอง >>แยกปั้มเชลล์ >> เข้าข่วงเมือง

เส้นทางจักรยาน
เริ่มต้น ณ ข่วงเมือง >> สะพานศรีบุญเรือง >> ถนนเลียบน้ำน่าน >> บ้านบุปผาราม >> หน้าฐานแสงเพ็ญ >> สะพานน้ำต้วน >> ตลาดเชียงแข็ง>> วงเวียน ม.ราชมงคล >> สี่แยกช้างเผือก >> สี่แยกสวนตาล >> ถนนผากอง >>แยกปั้มเชลล์ >> เข้าข่วงเมือง

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามกิจกรรมในแต่ละพื้นที่

ภาพ/ข่าว : ภาคภูมิ  ขัติยะ

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.