ขอเชิญร่วมงานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ครบรอบ 12 ปี วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 ณ บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง จุดท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ประจำปี ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมงานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ครบรอบ 12 ปี วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 ณ บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ณ บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน บนเนินเขาลูกเล็กๆ ในหมู่บ้านน้ำรีพัฒนาใต้เทือกเขาผีปันน้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทย-ลาว หลักกิโลเมตรที่ 30 เป็นดินแดนแห่งร่องรอยของ สมรภูมิรบเก่า ระหว่างทหารไทย กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบ เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ อยู่ใกล้กับนาขั้นบันได ของสำนัก 708 หรือ ที่ตั้งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต อีกทั้งยังไม่ไกลจากสำนัก 61 หรืออดีตที่ตั้งของศูนย์ กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมากนัก

ปัจจุบันอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ภาคประชาชนที่สวยงาม ได้มาตรฐาน อีกทั้งให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สาธารณชนอาจไม่ทราบมาก่อนอย่างเป็นระบบชัดเจน และน่าสนใจ จึงสามารถดึงดูดคนให้มาเที่ยวได้อย่างมากมายตลอดทั้งปี
ฐานที่มั่นจังหวัดน่านถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี 2511โดยนักปฏิวัติรุ่นบุกเบิก ร่วมกับประชาชนชาวลัวะ ชาวม้ง และชาวผู้ยวนในพื้นที่เขตเขาภูดอยอันกว้างใหญ่ แยกตัวเป็นเขตปลดปล่อยไม่ขึ้นกับรัฐมานานกว่า 15 ปี ก่อนจะสิ้นสุดลงในปี 2526 ทิ้งเรื่องราวแห่งความทรงจำไว้เบื้องหลังมากมาย
…การนำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้น ณ เขตป่าเขาจังหวัดน่าน ทำไมผู้คนจำนวนมากในเหตุการณ์จึงเลือวิถีทางเช่นนั้น…

12%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%86%e0%b9%8c

บางส่วนของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่มีเนื้อหา มีสีสัน มีแง่ง่ามแห่งชีวิตจริงอันน่าประทับใจ บางเรื่องเป็นประดุจตำนาน เช่น ขบวนการเจ้าต้นบุญแห่งาวลัวะห้วยชนิน วึ่งสังคมภายนอกแทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน
บางทีการมีโอกาสได้เรียนรุ้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนอาจช่วยให้มนุษย์เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น รักกันมากขึ้นและนำไปสู่การแสวงหาสันติสุขร่วมกัน แทนการข่มขี่หักล้างแบบในอดีต นั่นคือจุดหมายของเรา
บางเรื่องเป็นประดุจตำนาน เช่น ขบวนการเจ้าต้นบุญแห่งาวลัวะห้วยชนิน ซึ่งสังคมภายนอกแทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน
บางทีการมีโอกาสได้เรียนรุ้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนอาจช่วยให้มนุษย์เรามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น รักกันมากขึ้นและนำไปสู่การแสวงหาสันติสุขร่วมกัน แทนการข่มขี่หักล้างแบบในอดีต นั่นคือจุดหมายของเรา

ในแง่ประวัติสาสตร์การเมืองไทยฐานที่มั่นจังหวัดน่านเป็นปรากฎการณ์ที่มีความน่าสนใจอยู่มากมายหลายประเด็นนับตั้งแตคำถามที่ว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง แบบไหน ใครเป็นผู้สร้าง มวลชนในฐานที่มั่นเป็นใคร ฐานที่มั่นและเขตยึดครองของ พคท.มีบทบาทต่อการเมืองไทยอย่างไรในช่วงรอยต่อระบอบเผด็จการ กับประชาธิปไตย ก่อนทีระบอบแรกจะค่อยๆเสื่อมถอยไปจากสังคมไทยตามกระแสวิวัฒนาการของโลก

แน่นอนว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต เลือดเนื้อ คราบน้ำตาของคนทุกฝ่ายที่เยวข้อง นับตั้งแต่ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ชาวบ้านในพื้นที่ และทหารประชาชนของพวกเรา
ประชาชนในเขตป่าเขาจังหวัดน่าน ตามรอยตะเข็บชายแดนจังหวัดน่านและประเทศลาวมีประชาชาชาวภุดอยอาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่ม มีทั่งม้ง ลัวะ เย้า ขมุ ผู้ยวน และมลาบรี ( ผีตองเหลือง ) ในจำนวนนี้ม้งและลัวะ นับเปนประชากรกลุ่มใหญ่สุด และกลายมาเป็นประชากรหลักของฐานที่มั่นจังหวัดน่านในเวลาต่อมา

ก่อนหน้าที่พคท. จะเริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวมวลชนเพียงไม่กี่ปี คนลัวะเคยก่อหวอดกระทำการแข็งข้อต่อทางการมายกหนึ่งในลักษณะขบวนการเจ้าต้นบุญ หรือท่ทางการเรียกว่ากบฎผีบุญแห่งบ้านห้วยชนิน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2505 ถึง 2508 ผลก็คือชาวบ้านก็ถูกปราบปรามพ่ายแพ้ ก่อนจะมาสู้ใหม่ยกสอง ร่วมกับ พคท. เป็นต้นมา
ถ้าถามว่าขบวนการเจ้าต้นบุญของคนลัวะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็ต้องกลับไปดูภูมิหลังของเหตุการณ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคนลัวะกับอำนาจรัฐในท้องที่ แล้วเราจะค่อยๆเข้าใจเหตุผลการตัดสินใจแข็งข้อต่อทางการของคนลัวะ
ในบรรดาคนภูดอยคนลัวะถือว่ายากจนและต่ำต้อยสุด ด้วยสถานภาพที่ติดดินจึงต้องแบกรับการกดขี่ข่มเขงเหยียดหยาม และความไม่เป็นธรรม ทั้งจากคนภูดอยด้วยกัน และจากเจ้านายที่คนลัวะมักสะท้อนว่า ชอบกระทำเหมือนคนลัวะไม่ใช่คน
มีการเรียกเก็บภาษีที่เจ้าหน้าที่มาตระเวนเก็บเป็นประจำ บางเดือนถึง 3 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นภาษีที่เรียกเก็บตามอำเภอใจดังเช่น ภาษีตอไม้ เก็บหลังฟันไร่, ภาษีห้วย เก็บจากการจับปูจับปลาในห้วย, ภาษีฤดูหนาว อ้างว่าเก็บเพื่อไปจัดงานประจำปีฤดูหนาวของพื้นราบ
, ภาษีไฟฉาย และถ่านไฟฉาย, ภาษีเสาไฟฟ้า สมัยนั้นบนภูยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เจ้าหน้าที่อ้างว่าเพื่อเป็นค่าเสาไฟฟ้าในเมือง
, ภาษีเตาไฟ บนเรือนคนลัวะจะมีการก่อเตาไฟไว้เพื่อทำอาหารต้องโนเก็บภาษีด้วย, ภาษีข้าว กำนันสมันนั้นสั่งให้คนลัวะนำข้าวไปให้ ครอบครัวละ 1 กรวย แบบเอาฟรีๆทุกปี, ภาษีหมู ภาษีไก่ จะต้องอุ้มไก่ จูงหมู ครอบครัวอย่างละ 1 ตัว ไปให้กำนันฟรีๆ
ภาษีเต้านม “นมสั้น( เต้าเล็ก ) เก็บถุก นมยาว ( เต้าใหญ่ )เก็บแพง” สมัยก่อนชาวบ้านไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่ผู้หญิงส่วนใหญ่นุ่งแต่ผ้าซิ่น เปลือยอก
การรีดภาษีพิสดารแบบต่างๆที่กล่าวมาไม่ได้กระทำต่อคนพื้นราบแต่อย่างใด หากเลือกปฏิบัติต่อคนภูดอยเท่านั้น จนในที่สุดพวกเขาก็หาทางออกโดยนำความคิดในลักษณะธรรมิกราช จากฝั่งลาวมาใช้ในการต่อสู้ โดยมีอาวจองวงศ์ แห่งบ้านห้วยชนิน ที่เรียกว่าเจ้าต้นบุญ เป็นวิธีการต่อสู้…
อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยมีคุณลุงธง แจ่มศรีนักปฏิวัติอาวุโสให้เกียรติวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 อนุสรณ์สถานน ก็สร้างเสร็จในส่วนแรก ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนลัวะ คนม้ง คนผู้ยวนในพื้นที่ กลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบล ต.ขุนน่าน ไปจนถึงหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
มีภารกิจหลักในเรื่องการยกย่องเชิดชูผู้ที่อุทิศตนต่อสู้เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และประโยชน์สุข เป็นการเปิดที่ยืนในประวัติศาสตร์ให้กับท่านผู้เสียสละเหล่านั้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชมในวงกว้างในการเรียนรู้เข้าใจประวัติความเป็นมาของฐานที่มั่นและยุทธภูมิแห่งนี้ได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในอดีตทุกประการ…

กำหนดการงานรำลึก อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ครบรอบ 12 ปี
วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559
ณ บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

วันเสาร์ที่ 10 ธ.ค 2559

10:00 น. หมอสหายบริการตรวจรักษาให้ประชาชน การออกร้านของหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ
13:00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
15:00 น. ขึ้นเยี่ยมสำนัก 708 อดีตศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
17:00 น. พิธีไว้ผีบรรพบุรุษของชนชาติลัวะ

18:00 น. รายการวัฒนธรรม
การแสดงวัฒนาธรรมพื้นบ้านของแม่บ้านและนักเรียนของหมู่บ้านต่างๆ

วันอาทิตย์ที 11 ธ.ค 2559

9:00 น. ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
ประธานในพิธีจัดงานกล่าวเปิดงาน
9:30 น. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีแต่ละหมู่บ้าน
มอบเงินช่วยเหลือให้กับอดีตมิตรสหายที่ทุพลภาพ

11:00 น. พิธีรำลึกวีรชน
ตัวแทนแต่ละเขตงานและหมู่บ้านกล่าวแสดงความรู้สึกต่อวีรชน
การแสดงของนักเรียนและประชาชนเพื่อแสดงการรำลึกแด่วีรชน
ยืนนิ่ง 1 นาทีเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้ที่จากไป
ประธานและประชาชน วางดอกไม้ในอนุสรณ์สถานฯ
12:00 น. เสร็จพิธี

**โรงแรมที่พัก เริ่มตั้งแต่อำเภอปัว-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ**

***จากน่าน เริ่มต้นที่ ปัว – เชียงกลาง – ทุ่งช้าง – เฉลิมพระเกียรติ บนเส้นทาง 1080 ( ทางหลวงแผ่นดิน 101 หรือ AH 13 )***
ที่พัก อ.ปัว
ก่อนถึง อ.ปัว
-น่านปัวรีสอร์ท อ.ปัว 054-791738, 080-8476022,-เฮือนสล่า โฮมสเตย์ 089-7041744,-ฮักปัว โฮเทลTel.097-924-7770 , 054-792-900
ประมาณ กม. ที่ 58 กรีนฮิลล์รีสอร์ท อ.ปัว 054-794111, 086-8101271 ,ชมพูภูคารีสอร์ท อ.ปัว 054-791160, ปาริชาติเกสต์เฮาส์ อ.ปัว 054-756122, อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว 054-756587-9, 081-7648685
ประมาณ กม. ที่ 60 ปวินท์ศิลป์รีสอร์ท อ.ปัว 080-0657988, 084-9491475
ประมาณ กม. ที่ 62 ภูรีสอร์ท อ.ปัว 089 – 6363322
ประมาณ กม. ที่ 70 ปลาบปลื้มปัวรีสอร์ท อ.ปัว 084-9085145
ที่พัก อ.เชียงกลาง
ประมาณ กม. ที่ 77 เก้าล้านรีสอร์ท อ.เชียงกลาง 054-797219, 081-1640319
ประมาณ กม. ที่ 80-81 ภูพิมพ์รีสอร์ท อ.เชียงกลาง
083-1548771, 081-5306762, ปลายน่านรีสอร์ท อ.เชียงกลาง
081-9983719, 081-1816183, น้ำอ้อรีสอร์ท 086 1841122, 089 4355666, 054 718977
ประมาณ กม. ที่ 82 ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อ.เชียงกลาง 08-1735-5322
ประมาณ กม. ที่ 84 ทุ่งช้างคันทรีวิว อ.ทุ่งช้าง 089-8356133, 085-5478729
ประมาณ กม. ที่ 87 ไร่สยามการ์เด้นรีสอร์ท อ.ทุ่งช้าง 085-7248081
ประมาณ กม. ที่ 89 โรงแรมไนซ์ (Nice) อ.ทุ่งช้างอ054-795259, 089-8557223
อ.เฉลิมพระเกียรติ
-ไร่ยศณรงค์รีสอร์ท อ.เฉลิมพระเกียรติ 089-7586602 หรือ 087-1764427
เลยที่ว่าการอำเภอฯ เลี้ยวขวามือไปทางจัดงานเพียง 1 กม.
– B&B ที่พัก. Tel. 092-929 8802,089-761 7044

***แผนที่การเดินทาง ไปภูพยัคฆ์ และจุดท่องเที่ยวต่างๆ***
-เส้นทางแรก จากตัวเมืองน่าน ใช้เส้นทางสายเหนือ เริ่มตั้งแต่สี่แยกช้างผือก บนเส้นทาง 1080 ไป อ.ท่าวังผา – อ.ปัว – อ.เชียงกลาง – อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมระยะทางประมาณ 180 กม. เส้นทางจากน่าน-ท่าวังผา กำลังก่อสร้างและขยายไหล่ทาง เส้นทางทุ่งช้างขึ้นสู่เฉลิมพระเกียรติเป็นทางลาดชันบนเขา ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ( ควรเติมน้ำมัน เช็คสภาพรถ พร้อมเสบียงที่ อ.ทุ่งช้างก่อนเดินทาง ) ถึงบ้านห้วยโก๋นจะเป็นสามแยก ( ถ้าเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 6 กม.จะเป็นตลาดนัดชาย แดนไทยลาว มีตลาดนัดเฉพาะวันเสาร์ ) สิ้นสุดเส้นทาง 1080 เชื่อมต่อด้วยเส้นทาง 1081 ( ไปยัง อ. บ่อเกลือ อีกประมาณ 78 กม.) จากบ้านห้วยโก๋นตรงไปไม่นานประมาณ 5 กม. จะผ่านที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ซ้ายมือก่อนถึงทางแยก ให้เลี้ยวขวาตามเส้นทาง 1081ไป บ้านน้ำรี สถานที่จัดงานฯภูพยัคฆ์ จะผ่านบ้านห้วย ทรายขาว และบ้านกิ่วจันทร์ประมาณ 26 กม.เจอสามแยก.ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทาง 1037 ระยะทางประมาณ 17 กม. ถึงบ้านน้ำรี มีทางผ่านไปยังโรงเรียนบ้านน้ำรี และเส้นทางสู่อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ อีกประมาณ 3.5 กม. ไปยังสถานีพัฒนาเกษตรพื้นทีสูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จากนั้นขึ้นไปยังสำนัก 708 อีกประมาณ 1 กม.

-เส้นทางที่สอง จากจังหวัดน่าน ไปทางอำเภอบ่อเกลือ โดยใช้เส้นทางบนถนนมหายศ มุ่งสู่สะพานนครน่านพัฒนาตรงข้ามโรงพยาบาลน่านเพื่อข้ามฝั่งไปยังอำเภอภูเพียง บนถนน 1169 ข้ามสะพานไปประมาณ 500 เมตร เขตอำเภอภูเพียงเลี้ยวซ้ายมือเพื่อไปยังอำเภอสันติสุข 30 กม. ถึงอำเภอสันติสุข เราเลี้ยวซ้ายมือเพื่อไปยังบ้านสบยาว ตามเส้นทาง 1081 ประมาณ 10 กม. จากนั้นเมื่อถึงสามแยกตำบลอวน อ.ปัว เลี้ยวขวามือไปตามเส้นทาง หลักลาย-บ่อเกลือ 1081 ไปยังอำเภอบ่อเกลือ ประมาณ 52 กม.จากบ่อเกลือใช้เส้นทาง 1081 ตรงไปยัง อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 45 กม.ไปตามเส้นทางเรื่อยๆ ไม่นานจะเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1037 ระยะทางประมาณ 17 กม. ถึงบ้านน้ำรี มีทางผ่านไปยังโรงเรียนบ้านน้ำรี และเส้นทางสู่อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ อีก 3.5 กม. ไปยังสถานีพัฒนาเกษตรพื้นทีสูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ จากนั้นขึ้นไปยังสำนัก 708 อีกประมาณ 1 กม. #หนาวนี้ที่น่าน #Staycation #Localism#CharmNanToday #NAN

แบบเสื้อภูพยัคฆ์ 2559 แล้วพบกันงานรำลึก อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ครบรอบ 12 ปี วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 ณ บ้านน้ำรีพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%86%e0%b9%8c59-no01

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%86%e0%b9%8c59-no02

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.