ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล


“Lalalist House Nakorn Nan Volleyball Tournament” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจในจังหวัดน่าน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้ร่วมการแข่งขัน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้กีฬาวอลเลย์บอล ให้เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติด รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาที่เน้นเรื่องทักษะการออกกำลังกายส่งเสริมการเล่นกีฬา สำหรับประชาชนทั่วไป และใช้พื้นที่ของสถานศึกษาเป็นสถานที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมการแข่งขัน ณ อาคารพลศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 9 กุ มภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.15 นเป็นต้นไป
รายการนี้ เป็นการจัดการแข่งขัน ร่วมกันระหว่างสโมสรวอลเล่ย์บอลนครน่านกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จึงขอเชิญชวนท่านที่ชื่นชอบกีฬาวอลเลย์บอล ร่วมชม ร่วมเชียร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงาน (นายกิตติกรณ์ สมยศ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2391970 )

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.