ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปะ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 Workshopศิลปะ เริ่มเวลา 09.00 น.ถึง 15.30 น.

ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงานนิทรรศการศิลปะ วันที่ 2 สิงหาคม 2559 Workshopศิลปะ เริ่มเวลา 09.00 น.ถึง 15.30 น. เพลิดเพลินกับกิจกรรมสร้างสรรค์ กับคอร์ส ระบายสีแบบ IMPRESSIONIST โดยวิทยากรชื่อดัง คุณครูสาราวุฒิ อินทนิล คอร์สที่ให้ผู้เรียนได้สร้างจินตนาการ และฝึกการวาดภาพ ระบายสีน้ำแบบเบื้องต้น พร้อมได้ฝึกสมาธิ และการใช้พู่กัน เพื่อเป็นพื้นฐานของงานศิลปะด้านอื่นๆ 
//ข่าว/เรียบเรียง : มานะ ทองใบศรี

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เปิดงานนิทรรศการศิลปะ Vincent Willem van Gogh Nan. สีสันแห่งธรรมชาติบนผืนแผ่นดินน่าน.อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
เวลา 11.00 – 11.30 น.
– แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนหน้างาน
เวลา 11.30 – 12.00 น.
– ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
กล่าวรายงานความเป็นไปของการจัดแสดงผลงานศิลปะ
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานพร้อมเชิญศิลปิน ครูสาราวุฒิ อินทนิล พบปะกับ แขกผู้เกียรติบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
– ประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการ
– เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

โดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้พัฒนาห้องเรียนศิลปะเป็น Learning center of art สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการเรียนเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ทุกระดับชั้นเรียน จัดแสดงผลงานศิลปะนำเสนอนิทรรศการศิลปะของนักเรียนและศิลปินที่มีความสนใจในการนำผลงานมาจัดแสดงเพื่อการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้สำหรับเป็นลานศิลปวัฒนธรรมที่สามารถจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานของสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างครบวงจร

ศูนย์บ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านศิลปะ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภายนอกให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการจัด Art Exhibition โดยเชิญศิลปินเข้าร่วมนำเสนอผลงานเสนอต่อเนื่องและให้ความรู้แก่นักเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยมีศิลปิน จิตอาสาเสนอตัวร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ดังนี้
1. อาจารย์ สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ นำเสนอในนิทรรศการชื่อ Exhibition Tour THE SOLO Art Exhibition จากมาตุภูมิ สู่อู่วัฒนธรรม น่าน-หลวงพระบาง-สิบสองปันนา จัดแสดงระหว่าง 8-31 กรกฎาคม 2559
2.อาจารย์สาราวุฒิ อินทนิล นำเสนอในนิทรรศการชื่อ นิทรรศการศิลปะ Vincent Willem van Gogh Nan สีสันแห่งธรรมชาติบนผืนศิลปินภาพเขียนแนว impressionism ของเมืองน่าน จัดแสดงระหว่าง 5-19 สิงหาคม 2559
3.นายธีทัต แซ่ว่าง (ท๋าย)นำเสนอในนิทรรศการ ชื่อ การกลับบ้านอย่างมีความหมาย The home significantly ศิษย์เก่าศึกษาสงเคราะห์น่าน กับการกลับมาสร้างความหมายใหม่และแรงบันดาลใจแห่งชีวิต กับคำว่าศิลปินแห่งขุนเขา จัดแสดงระหว่าง 26-31 สิงหาคม 2559
4. อาจารย์ปวินท์ สุทธหลวง นำเสนอในนิทรรศการชื่อ นิทรรศการศิลปะ เสน่ห์น่านวันนี้ที่คิดถึง This nostalgic charm Nan ศิลปินในบทบาทครู จัดแสดงระหว่าง 9-30 กันยายน 2559
สำหรับผู้ที่สนใจในงานศิลปะ สามารถเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะตามวันเวลาดังกล่าว ได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 198 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-690912
**หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.