ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ เยาวชน จ.น่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ” ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผ่นดิน ภาคเหนือ “แทนคุณแผ่นดิน” ปี 2561

นายชัยวัฒน์ ธรรมไชย ชื่อเล่น ดรีม เยาวชนตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

“77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย”
ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
..ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพนเซสซิ่งจำกัด ให้เเกียรติมอบรางวัล “ต้นแบบคนรุ่นใหม่แทนคุณแผนดิน

ประวัติคร่าวๆ ของดรีม ชัยวัฒน์
นายชัยวัฒน์ ธรรมไชย เยาวชนตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
บิดาชื่อ นายศุภวัฒน์ ธรรมไชย …
มารดาชื่อ นางเรือนจิตร ธรรมไชย
ระดับประถม โรงเรียนบ้านปงสนุก …
ระดับมัธยม โรงเรียนสา รุ่น 55
…กำลังศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษาปีที่ 2

การทำกิจกรรมของดรีม เริ่มสนใจกิจกรรมตอนประมาณประถมศึกษาปีที่ 6 และจากประถมศึกษาปี ที่ 6 ก็ผันตัวมาเป็นผู้นำกิจกรรมตอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งผมเป็นผู้หาโครงการหรือกิจกรรมทำในชุมชนของตัวเองร่วมกับทีมเยาวชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ไปด้วยและในปัจจุบันนี้ทำให้เยาวชนในพื้นที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกล้าคิดกล้าทำและกล้าเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมผลงาน 2559 1.ยุวชนประชาธิปไตย 2/2560 ที่ ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา 2.สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกลางเวียง 3. เป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้ารับรางวัล เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปี 2559 จากสมเด็จพระเทพฯ 4. ประธาน ที่ ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2559 – 2560 1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมกับมูลนิธิวัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข , มูลนิธิสยามกัมมาจล ,ธนาคารไทยพาณิชย์ และสสส. 2561 1.เยาวชนต้นแบบ ที่ แทนคุณแผ่นดิน (TanKhunPaenDin)

ยุวชนประชาธิปไตย 2/2560 ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา
เยาวชนต้นแบบ ที่ แทนคุณแผ่นดิน (TanKhunPaenDin)
ทำงานที่ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)
ทำงานที่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกลางเวียง
เยาวชน ที่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน
เยาวชน ที่ เยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี 2559 รุ่น 3

(ขอบคุณข้อมูล รูปภาพ จาก ดรีม ชัยวัฒน์ เยาวชนคนเก่งของ จ.น่าน)

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.