จนท.สถานีฯตรวจสอบจุดรับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ ณ บริเวณไฟไหม้สวนสัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 บัญชาการให้ สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) ปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
-วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-19.00 น. ไม่พบไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด
-หน.สถานีฯร่วมรับ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี และคณะ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
-จนท.สถานีฯตรวจสอบจุดรับแจ้งเหตุเกิดไฟไหม้ ณบริเวณไฟไหม้สวนสัก (พื้นที่ใช้ประโยชน์) บ้านพรสวรรค์ หมู่10 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน พื้นที่ถูกไฟไหม้ประมาณ 1 ไร่ พิกัด UTM ที่ 47 Q 704240 E. 2123300 N.
-จนท.ประสานงานหมู่บ้านเครือข่ายไฟป่าท้องที่อำเภอปัวและอำเภอบ่อเกลือในความร่วมมือป้องกันไฟป่า และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านไฟป่า ท้องที่บ้านผาสุข ม.3 ต.ภูฟ้า จ.น่าน
-ผู้รายงาน : นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.