จนท.อุทยานฯดอยภูคา ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณรอบที่พักนักท่องเที่ยวและจุดชมวิว

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 บัญชาการให้ สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) ปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
-วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-18.00 น. ไม่พบไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบแต่อย่างใด
-จนท.สถานีฯ ประสานงานหมู่บ้านเครือข่ายฯไฟป่า บ้านก่อก๋วง-บ้านน้ำแพะ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และบ้านมอน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ในความร่วมมือกิจกรรมป้องกันไฟป่า
-จนท.สถานีฯพร้อมด้วย จนท.อุทยานฯดอยภูคา ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณรอบที่พักนักท่องเที่ยวและจุดชมวิว
-จนท.พัฒนาสถานีฯ
-ผู้รายงาน : นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูค

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.