จับมือต้าน “ไฟป่า-หมอกควัน” จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนภาครัฐเต็มสูบ

จับมือต้าน “ไฟป่า-หมอกควัน” จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์หนุนภาครัฐเต็มสูบ
เผยแพร่: 8 ก.พ. 2562 19:51โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตลอดจนป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่านขึ้น เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี มักจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นเป็นประจำ ทั้งในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการฝ่ายด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขและร่วมทำงานสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการกระตุ้นสร้างสำนึกในการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา พร้อมให้การสนับสนุนกับทางศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค (6,000 ขวด) เพื่อสำหรับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการ ใช้เป็นเสบียงน้ำในการออกปฎิบัติการ 6 เขตสถานีควบคุมไฟป่า

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.