ชาวตำบลยอดร่วมรณรงณ์ หยุด!! เผาป่า เผาหญ้า เผาวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ลดหมอกควัน

21/02/62 ชาวตำบลยอดร่วมรณรงณ์ หยุด!! เผาป่า เผาหญ้า เผาวัชพืชในพื้นที่การเกษตร ลดหมอกควัน ลดโลกร้อน คืนความสมบูรณ์ให้แผ่นดิน

ภาพข่าว-ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จ.น่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.