ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จนท.สถานีควบคุมไฟป่า และเครือข่ายดับไฟป่าระดมกำลง นำเครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟเข้าควบคุม

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว – น้ำสวด บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ซึ่งไฟป่าได้ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างเสียหาย 20 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยทรายแดง ดอยจำห้าง ต.สถาน อำเภอนาน้อย เกิดไฟป่าลุกไหม้เสียหายไปกว่า 12 ไร่เพื่อป้องกันการลุกลามไปในพื้นที่อื่นมากกว่านี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ 1มกราคม – 11 กพ. 62 ระบบตรวจสอบ GISTDA (จีสด้า) พบจุดความร้อน 164 จุด กระจายอยู่ใน 12 อำเภอ และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 61 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 87 จุด พื้นที่การเกษตร 4 จุด และ พื้นที่สปก. 12 จุด
ขณะที่สำนักจัดการคุณภาพอากาศ ออกแจ้งเตือนประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่โล่ง หากออกจากบ้านควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูดดมควันพิษ หลังตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน วัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ได้ 89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ข้อมูล ภาพและข่าว คุณระพีพร เพ็ชรเจริญ สำนักข่าวไทยประจำจังหวัดน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.