ทหารพราน เตรียมกำลังเสริมทัพเสือไฟ พร้อมดับไฟป่าแนวชายแดน

พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ตรวจความพร้อมชุดปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน เสริมทักษะการควบคุมไฟป่าให้แก่กำลังพลอาสาสมัครทหารพราน 6 ชุดปฏิบัติการ โดยนายศุภวัฒน์ มะทะ หัวหน้าหน่วยสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า หรือชุดเสือไฟ ได้ร่วมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ณ บริเวณสนามฝึกกองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมเสือไฟได้ทันเมื่อเกิดสถานการณ์
ชุดเหยี่ยวไฟได้ฝึกจำลองสถานการณ์เพื่อสาธิตการสอนและสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบลักษณะของไฟป่า การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการดับไฟป่าที่ถูกต้อง และเทคนิคการเข้าดับไฟป่า การตรวจสอบหลังภารกิจดับไฟป่า และที่สำคัญคือการต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของทีมชุดที่เข้าไปร่วมในภารกิจ ต้องสามารถกลับออกมาจากพื้นที่ไฟป่าได้อย่างปลอดภัยด้วย
พันเอกรัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง กล่าวว่า การจัดอบรมให้กำลังพล 6 ชุดปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆใน 4 อำเภอชายแดน ได้แก่ อำเภอสองแคว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอบ่อเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน ต้องมีมาตรการคุมเข้มเร่งสร้างความเข้าใจกับชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ 4 อำเภอชายแดน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดและเห็นถึงโทษภัยของไฟป่า

ข้อมูลข่าว คุณระพีพร เพ็ชรเจริญ สำนักข่าวไทยประจำจังหวัดน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.