นิทรรศการศิลปะ การกลับบ้านอย่างมีความหมาย The home significantly ศิษย์เก่าศึกษาสงเคราะห์น่าน กับการกลับมาสร้างความหมายใหม่และแรงบันดาลใจแห่งชีวิต กับคำว่าศิลปินแห่งขุนเขา

การกลับบ้านอย่างมีความหมาย The home significantly ศิษย์เก่าศึกษาสงเคราะห์น่าน กับการกลับมาสร้างความหมายใหม่และแรงบันดาลใจแห่งชีวิต กับคำว่าศิลปินแห่งขุนเขา
“Exhibition Art :ArtistThiThat Sae Wang
Artist of the Mountain /Back home significantly.ธีทัต  แซ่ว่าง ศิลปินแห่งขุนเขาน่าน ”
จัดแสดงระหว่าง 26-31 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
//ข่าว/เรียบเรียง : มานะ ทองใบศรี

วันที่ 22-24สิงหาคม 2559กิจกรรม WorkshopArt กลุ่มนักเรียนรุ่นน้องที่สนใจร่วมเรียนรู้กับศิลปินธีทัต  แซ่ว่าง ศิลปินแห่งขุนเขาน่านสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆชาว รปค.56

  • กลุ่มนักเรียนสนใจในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

กิจกรรม WorkshopArt วันที่ 22 สิงหาคม 2559

  • กลุ่มนักเรียนสนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน

กิจกรรม WorkshopArt วันที่ 23สิงหาคม 2559

  • กลุ่มนักเรียนสนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน

กิจกรรม WorkshopArt วันที่ 24สิงหาคม 2559

(หมายเหตุ : ทุกวันเริ่มเปิดบทเรียนตั้งแต่เวลา 09.00-สรุปบทเรียน16.30 .)

วันศุกร์ที่ 26สิงหาคม พ.ศ. 2559 การเปิดนิทรรศการศิลปะ Artist ThiThatSae WangArtist of the Mountain /Back home significantly.ธีทัต  แซ่ว่าง ศิลปินแห่งขุนเขาน่าน

การกลับบ้านเกิดอย่างมีความหมาย

เวลา 16.00 – 17.00 น.

  • แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนหน้างาน

เวลา 17.00 – 18.00 น.

  • ชมการแสดง ชาติพันธุ์น่าน…โดยชุมนุมนักเรียนนาฏศิลป์ฯ
  • ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 กล่าวรายงานความเป็นไปของการจัดแสดงผลงานศิลปะประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดงานพร้อมเชิญศิลปินนายธีทัต แซ่ว่างพบปะกับแขกผู้เกียรติบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
  • กิจกรรมประมูลงานศิลปะของศิลปิน เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมศิลปะ
  • ประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมนิทรรศการ

เวลา 18.45 น.

  • เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ
  • การแสดงดนตรีกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์

 

ประวัติส่วนตัว ชื่อ  ธีทัต  แซ่ว่างteetatsaewang เกิด 01  มกราคม  2533
การคึกษา
-โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
-โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านน้ำตวง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน โทร 084 367 6328 และ 061 065 7924
E-mailtat010.tee@gmail.com

 

การแสดงผลงาน

-นิทรรศการศิลปะ เส้น สาย ลาย ศิลปะ ณ เซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่
-นิทรรศการศิลปะ เส้นจิตนการโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ ณ เซนทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการศิลปะถนนเด็กเดิน ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
-นิทรรศการสาขาพุทธศิลปกรรม วัดเจ็ดยอด ครั้งที่ 3 ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการ การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวังน้อย จังหวัดอยุธยา
-นิทรรศการขัวศิลปะครั้งที่ 3  คารวะ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
-นิทรรศการ full moon Dhamma festival ครั้งที่ 1 ณวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการศิลปะ จิตกรรมวิถีล้านนา สืบสานป๋าเวณีเตียวขึ้นดอย ณ ข่วงวังบัวบาน ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการ สายใจ สายใย ศิลปกรรมใน วระเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประกิตศิลป์ วรมิศร์ ณ เฮือนศิลป์ใจ๋ยอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการศิลปกรรม สร้าง/ภาพ/ศิลป์/จินตนาการ (กลุ่มนันทศิลป์) ณ ห้องแสดงผลงานศิลปกรรมอาคารเรียนสาขาพุทธศิลปกรรม วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
-นิทรรศการฉลอง 3 ทศวรรษแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจในงานศิลปะ สามารถเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะตามวันเวลาดังกล่าว ได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 198 ม.10 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 054-690912
**หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.