น่านสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำบนพื้นที่สูงโดยทำที่กักเก็บน้ำด้วยผ้าดิบเคลือบน้ำยางธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง,หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31, กลุ่มวิจัยพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต โดยพลเอกธนยศ พริ้งทองฟู ผู้แทนเครือข่ายวิจัย และกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจชุมชน Siam Para Center (แม่สรวย) ร่วมเปิดโครงการสร้างต้นแบบฟื้นฟูและพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยการสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำบนพื้นที่สูงโดยทำที่กักเก็บน้ำด้วยผ้าดิบเคลือบน้ำยางธรรมชาติ มีพื้นที่นำร่องคือ บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองจัง อำภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประชา เตรัตน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่และให้กำลังใจกับกลุ่มชาวบ้าน ครั้งนี้ ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ,ภาคเอกชนและประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าวโดย หงสาเพาเวอร์น่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.