น่าน-กลุ่มตัวแทนลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขน่าน 91 คนถูกเบรกเข้า กทม.

วันที่ 14 พค.61 เวลา 17.30 น.บริเวณถนนในโครงการจัดรูปที่ดินน่าน ทหารจาก มทบ.38 และเจ้าหน้าที่ ตำรวจ รวมกว่า 20 นาย เข้าเจรจา กลุ่มคน กว่า 91 คน ที่เตรียมตัว เข้ากรุงเทพ เพื่อจะนำหนังสือ ไปยื่นเรื่องต่อ นายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ในเรื่อง ขอรับเงินค่าจ้างตามงบประมาณ ของแผ่นดินโดยตรง ซึ่งกลุ่มคนทั้ง 91 คนที่จะเดินทางไป กรุงเทพมหานครนี้นั้น เป็นเจ้าหน้าที่(ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ทำงานในสังกัดสาธารณะสุข โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยทาง ลูกจ้างชั่วคราว เตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องขอให้ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอให้มีการปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามอายุงานเป็น 4 ช่วง คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ขึ้นไปตามที่สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท) ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยมีลูกจ้างและพนักงานฯ กว่า 91 คน เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธรณสุข ซึ่งในวันนี้ได้มีการเดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศ
ซึ่งทาง พันเอก ดุษิต ปุรเสาร์ รอง ผบ.มทบ.38 (1) พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รอง ผบ.มทบ.38 (2) พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง.ผบก.ภ.จว.น่าน พ.ต.ท.สุวัฒน์ จินดาวรรณ รอง.ผกก.สส.สภ.เมืองน่าน พ.ต.ท.พิทยา สุทธิธรรม รอง.ผกก.(ปป.)สภ.เมืองน่าน ได้เข้าเจรจา ขอร้องให้ระงับการเดินทางในครั้งนี้ เนื่องจาก อาจจะไปขัดคำสั่งของ คสช. ที่มีการชุมนุมเกิน 5 คน และ เมื่อออกเดินทาง อาจเป็นอันตรายต่างๆได้ หรือถ้าหากไปถึงยังกรุงเทพมหานครแล้ว อาจโดนจับก็เป็นได้ ซึ่งทาง ตัวแทนกลุ่มลูกจ้าง ได้เจรจาตกลง ว่าจะยกเลิกการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร แต่จะทำหนังสือ ขึ้นใหม่ และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ มทบ.38 สาธารณะสุจจังหวัด และโรงพยาบาลน่าน เพื่อจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปยื่นเรื่องต่อไป โดยเจ้าหน้าที่ ได้ใช้เวลาในการเจรจาทั้งหมดรวมกว่า 2 ชั่วโมง ลูกจ้างที่เตรียมเดินทางไปจึงได้เห็นด้วยและยกเลิกการเดินทาง
นายภัคพล กาทุ่ง ตัวแทนลูกจ้างฯ ได้กล่าวว่า ตนและคณะที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อมาเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกวันนี้ทุกคนที่มาในวันนี้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอัตราจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือน และจ้างเหมาบริการ และกระทรวงสาธารณสุขใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการเป็นค่าจ้าง และไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการในด้านต่างๆ ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับการจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ด้วย (อภิญญา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา ไทยนิวส์น่าน 087-3000379)สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.