น่าน ผศ.ปรีชา วุฒิการณ์ ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนวัดบ่อหลวง วิทยาธรรม “บ้านสะปัน

“ร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันทำ ไม่มีผิดไม่มีถูก”พระครูสุจิณนันทกิจ วัดโป่งคำ.พระสมุห์ประเทียน ธมฺมธโร ผศ.ปรีชา วุฒิการณ์ ที่ปรึกษาบริษัทไฟฟ้าหงสา หน.ทีมหงสารักป่าต้นน้ำ นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานไฟฟ้าหงสา น่านนายคาวี นายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล นายก อบต.ดงพญาพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดบ่อหลวง วิทยาธรรม โดยการสนับสนุนของบริษัทไฟฟ้าหงสา กลุ่มบริษัท อีซูซูอึ้งง่วนไต๋ จัดเสวนา เรื่องการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าพร้อมนี้ทาง ผศ.ปรีชา ได้นำหัวมันเทศ มามอบให้ เพื่อให้สมาชิกนำไปปลูกเพื่อทดลองปลูก หากผลออกมาอย่างไรก็จะดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมเป็นอาชีพ ต่อไป ก่อนหน้านี้ได้ ดำเนินการช่วยเหลือในการขุดบ่อน้ำบริเวณศูนย์เรียนรู้มาแล้ว …ทีมข่าวที่นี่เมืองน่าน..(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) …คนดีไม่มีวันตาย

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.