น่าน-แถลงข่าวเตรียมจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 2562

น่าน-แถลงข่าวเตรียมจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 2562

น่าน-แถลงข่าวเตรียมจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน 25628-17 กพ.นี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นาย วรกิติ ศรีทิพากร เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมโดยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กล่าวถึงการจัดงานประจำปี ของดีเมืองน่าน 2562 กำหนดวันเวลา วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ที่ริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ พบการประกวดธิดาดอย สาวน่านบ้านเฮา พร้อมคอนเสิร์ตดังหลายวง และการออกสลากกาชาด จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านเฮา การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2562 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยการแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง บริเวณริมแม่น้ำน่าน เป็นดังนี้ วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2562 มีพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตของศิลปินณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์ สยาม เจ้าของเสียงเพลง ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก ฯลฯ วันที่ 10 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตของ บัว กมลทิพย์ เจ้าของเสียงเพลง มารักกันหน่อยวันที่ 11 ก.พ.2562 ชมการแสดงมายากลของ Thai Circus Show สนุกสนานกับมายากล แนว Comedy Magic วันที่ 12 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตว เอ็ดดี้ ตลาดแตก แบบเต็มวง พร้อมแด๊นเซอร์สาวสวย เพลงโจ๊ะๆวันที่ 13 ก.พ.2562 ชมการแสดงคอนเสิร์ตของสาวสวยเซ็กซี่ โบว์ ซูเปอร์วาเลนไทน์ วันที่ 14 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตใหญ่คณะเก๋าซึม หลากหลายแนวเพลงวันที่ 15 ก.พ.2562 การประกวดธิดาดอย และการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดสาวน่านบ้านเฮา วันที่ 17 ก.พ.2562 ร่วมลุ้นการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2562 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน- วันที่ 15 ก.พ.62 ชมการประกวดธิดาดอย- วันที่ 16 ก.พ.62 ชมการประกวดนางสาวน่านบ้านเฮา- วันที่ 17 ก.พ.62 ชมการออกสลากกาชาดน่านถ่ายทอดสด ทาง #เพจที่นี่เมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไปขอบคุณ #ประชาสัมพธ์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย #สวท.น่าน #ที่นี่เมืองน่าน

โพสต์โดย ที่นี่เมืองน่าน เมื่อ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นาย วรกิติ ศรีทิพากร เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมโดยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่ มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กล่าวถึงการจัดงานประจำปี ของดีเมืองน่าน 2562 กำหนดวันเวลา วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ที่ริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ พบการประกวดธิดาดอย สาวน่านบ้านเฮา พร้อมคอนเสิร์ตดังหลายวง และการออกสลากกาชาด
จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านเฮา การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2562 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

โดยการแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง บริเวณริมแม่น้ำน่าน เป็นดังนี้ วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2562 มีพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตของศิลปินณัฏฐ์ กิตติสาร อาร์ สยาม เจ้าของเสียงเพลง ผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลก ฯลฯ

วันที่ 10 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตของ บัว กมลทิพย์ เจ้าของเสียงเพลง มารักกันหน่อย

วันที่ 11 ก.พ.2562 ชมการแสดงมายากลของ Thai Circus Show สนุกสนานกับมายากล แนว Comedy Magic
วันที่ 12 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตว เอ็ดดี้ ตลาดแตก แบบเต็มวง พร้อมแด๊นเซอร์สาวสวย เพลงโจ๊ะๆ
วันที่ 13 ก.พ.2562 ชมการแสดงคอนเสิร์ตของสาวสวยเซ็กซี่ โบว์ ซูเปอร์วาเลนไทน์
วันที่ 14 ก.พ.2562 ชมคอนเสิร์ตใหญ่คณะเก๋าซึม หลากหลายแนวเพลง
วันที่ 15 ก.พ.2562 การประกวดธิดาดอย และการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดสาวน่านบ้านเฮา
วันที่ 17 ก.พ.2562 ร่วมลุ้นการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2562 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และ สารวัตรกำนัน

– วันที่ 15 ก.พ.62 ชมการประกวดธิดาดอย
– วันที่ 16 ก.พ.62 ชมการประกวดนางสาวน่านบ้านเฮา
– วันที่ 17 ก.พ.62 ชมการออกสลากกาชาดน่าน
ถ่ายทอดสด ทาง #เพจที่นี่เมืองน่าน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
ขอบคุณ #ประชาสัมพธ์จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย #สวท.น่าน #ที่นี่เมืองน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.