บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางการค้า ณ แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางการค้า ณ แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 8 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไช สปป.ลาว บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการค้ากับนักธุรกิจและผู้ประกอบการของสภาการค้า หอการค้าจังหวัดน่านและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นที่น่านสนใจ อาทิ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านการขนส่งสินค้า ด้านกฎหมายและภาษีศุลกากรสิทธิประโยชน์ความร่วมมือและมาตรการพิเศษ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 30 คน การประชุมหารือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาและต่อยอดต่อไป #ที่นี่เมืองน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.