ประชาสัมพันธ์ เรื่องย้ายสถานที่สอบ GAT-PAT

เรื่องย้ายสถานที่สอบ GAT-PAT

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รอง สมพงษ์พิมมาศ

ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายสถานที่ทำการสอบ GAT-PAT

ถึงนักเรียนผู้ปกครอง เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 59 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 59 ที่จะถึงนี้ ทางโรงเรียนสตรีศรีน่าน ถูกจัดให้เป็นสถานที่สอบ GAT-PATและช่วงวัน เวลาดังกล่าว ตรงกับงานประเพณีแข่งเรือนัดปิดสนามของจังหวัดน่าน บริเวณถนนผ่านหน้าโรงเรียนมีการปิดถนน บริเวณงานยังมีการใช้เครื่องเสียง ฯลฯ เป็นการรบกวนสมาธิของผู้เข้าทำการสอบและถนนที่จะเข้ามายังสถานที่สอบไม่สะดวก ด้วยประการทั้งปวง ทางโรงเรียนจึงได้แจ้งไปยังส่วนกลาง เพื่อขอย้ายสถานที่สอบ GAT-PAT ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ไปสอบที่สนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ในวันและเวลาตามที่กำหนดเดิม คือวันที่ 29 ตุลาคม 59 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 59

ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยทั่วกัน และทางโรงเรียนจะได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลอดป้ายบอกเส้นทางที่จะไปสนามสอบโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อีกเช่นกันและขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่จะมาส่งบุตรหลาน ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางทั้งไป-กลับด้วยความปลอดภัย ด้วยความห่วงใย

จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

นายสมพงษ์ พิมพ์มาศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ)

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.