ผู้ป่วยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาจังหวัดน่าน วันที่ 5-8 ม.ค.64 กระทรวงสาธารณสุขติดตามไทม์ไลน์ไปที่ อ.เชียงกลาง ได้ตรวจผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย ที่เข้าข่าย covid-19 ผลปรากฏว่า “เป็นลบ”

จากกรณีเพจที่นี่เมืองน่าน นำเสนอเคส ผู้ป่วยมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาจังหวัดน่าน วันที่ 5-8 ม.ค.64 และตรวจผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดที่ อ.เวียงสา เป็นลบ และกระทรวงสาธารณสุขติดตามไทม์ไลน์ไปที่ อ.เชียงกลาง ได้ตรวจผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย ที่เข้าข่าย covid-19 ผลปรากฏว่า “เป็นลบ” เช่นกัน หลังจากนี้ต้องให้กักตัว 14 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้ง- ผลที่อำเภอเชียงกลาง วันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 21.00 น.#ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ.เชียงกลาง จ.น่าน#โรงพยาบาลเชียงกลาง#covid-19 #ที่นี่เมืองน่าน รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.