ศูนย์ เอ็มอาร์ไอ (MRI) 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลน่าน

ศูนย์ตรวจ MRI 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาลน่าน
ถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยสูง !
สามารถใช้สิทธิ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
ข้าราชการ สิทธิ์ประกันสังคม*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-840-3591
ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลน่าน
google map :
https://goo.gl/maps/8ANrkGdUB5UnAqz28

ศูนย์MRIโรงพยาบาลน่าน

HealthcareEnterprises

ProfessionalImagingCenterNearYou

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-840-3591
ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลน่าน
website : www.healthcareent.co.th
facebook fanpage : www.facebook.com/HealthcareEnterprisesth

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.