สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13)ดับไฟบริเวณพิกัด 47Q 673056 UTM 2117671 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว – น้ำสวด

สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น.- 17.30 น. – เจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกลาดตระเวนพบไฟไหม้ป่า จำนวน 2 จุด
1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินัทบุรี ดับไฟบริเวณพิกัด 47Q 673056 UTM 2117671 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว – น้ำสวด ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ท้องที่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เริ่มดับไฟเวลา 09.20 น. พื้นที่ป่าเสียหาย 12-0-00 ไร่ ดับไฟเสร็จเวลา 11.20 น. พื้นที่ป่าเสียหาย 18-0-00 ไร่ ชนิดป่าดิบแล้ง ไม่ทราบสาเหตุการเผา
2.ดับไฟบริเวณป่าต้นน้ำสบสาย ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว – น้ำสวด ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี บ้านห้วยม่วง ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน บริเวณพิกัด 47Q 675153 UTM 2109738 เริ่มดับไฟเวลา 11.00 น.พื้นที่ป่าเสียหาย 5-0-00 ไร่ ดับไฟเสร็จ เวลา 14.00 น. พื้นที่ป่าเสียหาย 12-0-00 ไร่ ชนิดป่าเบญจพรรณ สาเหตุการเผาเพื่อเลี้ยงสัตว์
-ผู้รายงาน นายนิวัติ บุญมาวงศ์
หน.สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.