สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า บ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.- เจ้าหน้าที่ ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าและประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า และการงดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้งตามประกาศจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 15 ก.พ.62-15 เม.ย.62 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
– เฝ้าระวัง ออกลาดตระเวนไฟในพื้นที่รับผิดชอบเหตุการณ์ปกติ
-ผู้รายงาน นายนิวัติ บุญมาวงศ์
หน.สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.