สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรีร่วมสร้างฝายมีชีวิตบริเวณโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
– เจ้าหน้าที่ร่วมสร้างฝายมีชีวิตบริเวณโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
– ออกลาดตระเวนไฟ ในพื้นที่รับผิดชอบ
– เหตุการณ์ปกติ
-ผู้รายงาน นายนิวัติ บุญมาวงศ์
หน.สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.