สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำน่าน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ลดการเผา ดับไฟป่าและสร้างความเข้าใจให้กับชุมชน

สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน สังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตั้งอยู่ที่ หมู่8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พิกัด UTM 47Q 6559631 E 1963466 N มีพื้นที่รับผิดชอบในท้องที่ ตำบลผาเลือด ตำบลนางพญา ตำบลจริม ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และในท้องที่ตำบลแสนตอ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพื้นที่ 125,000 ไร่

ปัจจุบันสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 มีสถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จ.พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ และ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 8 แห่ง และจัดตั้งขึ้นใหม่อีก 1 แห่ง รวม 9 แห่ง ได้แก่
1. สถานีควบคุมไฟป่าภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก
2. สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก
3. สถานีควบคุมไฟป่าภูเมี่ยง-ภูทอง จ.พิษณุโลก
4. สถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
5. สถานีควบคุมไฟป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จ.เพชรบูรณ์
6. สถานีควบคุมไฟป่าเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
7. สถานีควบคุมไฟป่าภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์
8. สถานีควบคุมไฟป่าต้นสักใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
9. สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (จัดตั้งใหม่)

#สถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน ถือเป็นสถานีควบคุมไฟป่าแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ดำเนินการจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯ ประสานและให้การสนับสนุนจัดการไฟป่าระดับจังหวัด ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ และประสานงานให้คำแนะนำด้านไฟป่าแก่ประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร เครือข่าย และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีนายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำน่าน พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อีกหน้าที่หนึ่ง

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.