สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่)ออกตรวจลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิง และจัดทำแนวกันไฟ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง บริเวณป่าห้วยเป๋า

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 9 ก.พ. 62 เวลา 07.00 -21.00น. ดังนี้
-ร่วมเครือข่ายฯบ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ออกตรวจลาดตระเวนสำรวจปริมาณเชื้อเพลิง และจัดทำแนวกันไฟ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิง บริเวณป่าห้วยเป๋า ดอยขุนห้วยไคร้ ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พิกัด Q47 N 685578, E 2017025
-รายงานการดับไฟป่าครั้ง ที่ 4/2562


1.เกิดเหตุไฟ ป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยทรายแดง ดอยจำห้าง
2.ดับไฟโดย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จนท.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน และเครือข่ายฯบ้านหนองผำ จำนวน 14 นาย
3.พิกัด 47Q UTM N 687075 E 2031446
4. เริ่มดับเวลา 13.00 น. พื้นที่เสียหาย 3 ไร่
ดับเสร็จเวลา 15.30 น. พื้นที่เสียหาย 9 ไร่
5.ชนิดป่า ป่าเต็งรัง
6.ตรวจพบโดย ไดรับแจ้งจากเครือข่ายฯบ้านหนองผำ
7.สาเหตุ หาของป่า
8.สถานการณ์ไฟปัจจุบันสามารถ ควบคุมเพลิงได้แล้ว
-รายงานการดับไฟป่าครั้ง ที่ 5/2562
1.เกิดเหตุไฟ ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ห้วยแพะแง่ซ้าย ดอยผาดำ
2.ดับไฟโดย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จนท.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน และเครือข่ายฯบ้านหนองบัว จำนวน 10 นาย
3.พิกัด 47Q UTM N 690256 E 2027917
4. เริ่มดับเวลา 16.30 น. พื้นที่เสียหาย 6 ไร่
ดับเสร็จเวลา 20.00 น. พื้นที่เสียหาย 15 ไร่
5.ชนิดป่า ป่าเบญจพรรณ
6.ตรวจพบโดย หอดูไฟ
7.สาเหตุ หาของป่า
8.สถานการณ์ไฟปัจจุบันสามารถ ควบคุมเพลิงได้แล้ว
-ผู้รายงาน นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.