สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านอบรมให้ความรู้เกี่ยวไฟป่าและหมอกวันให้แก่นักเรียนอำเภอนาน้อย

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน
สบอ.13(แพร่) เจ้าหน้าที่สถานีฯอบรมให้ความรู้เกี่ยวไฟป่าและหมอกวันให้แก่นักเรียน ในโครงการเยาวชนหัวใจอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสามสย ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านและเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี ณ บ้านกิตตินันท์ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.