สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.13(แพร่)ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวไฟป่าและหมอกควันให้แก่นักเรียนบ้านนาหลวง ตำบลนาน้อย

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.13(แพร่)
เจ้าหน้าที่ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวไฟป่าและหมอกควันให้แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.