สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.13(แพร่)จนท.ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่าและหมอกควันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว

ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เด็กๆนักเรียนได้รับความรู้กันมากขึ้นครับ

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.