สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า และขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดทุกกรณีในห้วงฤดูไฟป่าตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 07.00 –18.00 น. ดังนี้
-ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า และขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดทุกกรณีในห้วงฤดูไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562-15 เมษายน 2562 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
-ร่วมกับเครือข่ายฯบ้านทุ่ง อยู่จุดตรวจเฝ้าระวังและลงบันทึกตรวจสอบบุคคลเข้าออกป่าในห้วงฤดูไฟป่า ณ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
-สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า และมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับ บ้านไร่น้ำหิน หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
-ผู้รายงาน นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.