สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่)ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องไฟป่า

สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สบอ.ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 07.00 -17.00น. ดังนี้
1.ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า และขอความร่วมมืองดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดทุกกรณีในห้วงฤดูไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562-15 เมษายน 2562 บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
2.ออกตรวจลาดตระเวนหาไฟป่า บริเวณดอยจำปูดวงแก้ว ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์(อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) พบไฟไหม้จำนวน 1 จุด ดังนี้
– รายงานการดับไฟป่าครั้ง ที่ 3/2562
1.เกิดเหตุไฟ ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ห้วยแพะ ดอยจำปูดวงแก้ว
2.ดับไฟโดย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จนท.สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน จำนวน 10 นาย
3.พิกัด 47Q UTM N 690155 E 2027006
4. เริ่มดับเวลา 15.30 น. พื้นที่เสียหาย 1 ไร่
ดับเสร็จเวลา 16.30 น. พื้นที่เสียหาย 4 ไร่
5.ชนิดป่า ป่าเบญจพรรณ
6.ตรวจพบโดย ชุดลาดตระเวนไฟ
7.สาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุ
8.สถานการณ์ไฟปัจจุบันสามารถ ควบคุมเพลิงได้แล้ว
-ผู้รายงาน นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.