สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13แพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่า ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน

สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13 แพร่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันไฟป่า งดเว้นเผาป่า เศษวัชรพืชเพื่อลดภาวะหมอกควันท้องที่ตำบลน้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน. นายสมนึก เดชะปักษ์ หัวหน้าสถานีฯ/รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.