สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13 แพร่ ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันไฟ

สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13 แพร่ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562. เวลา 08.30 – 16.30 น. เหตุการณ์ทั่วไปปกติ เจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันไฟป่า งดเว้นเผาป่า ขยะ วัชรพืช เพื่อลดภาวะหมอกควัน ท้องที่ตำบลน้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน. นายสมนึก เดชะปักษ์. หัวหน้าสถานีฯ/รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.