สาวงามชนเผ่าถิ่นคว้าธิดาดอยไปครองในงานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี 2561

การประกวดสาวงามธิดาดอย  งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี  2561  มีผู้ลงชิงชัยความงาม 28 สาวงาม  จาก 4 ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ขมุ และ ชนเผ่าถิ่น ซึ่งสาวงาม ชนเผ่าถิ่น หมายเลข 23 คว้า  2 รางวัลไปครอง โดยได้รับตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2561 และรางวัลธิดาประจำชนเผ่าถิ่นไปครอง

ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี  2561  ณ บริเวณเวทีกลางเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมแม่น้ำน่าน ได้จัดให้มีการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน นอกจากนั้น ยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านอีกด้วย
โดยในปีนี้บรรยากาศเวทีการประกวดมีผู้สนใจ เข้าร่วมชมความงามของสาวงามแต่ละชนเผ่า เป็นจำนวนมาก ซึ่งปีนี้มีสาวจากชนเผ่า เข้าร่วมประกวด จำนวน 28 สาวงาม จาก 4 ชนเผ่า สำหรับผลการประกวดธิดาดอย งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561  ผู้ที่ได้ตำแหน่งธิดาดอย  ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่า ตำแหน่งขวัญใจชาวน่าน และตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และสายสะพายพร้อมเงินรางวัล ไปครอง   ซึ่งผลการตัดสิน ตำแหน่งธิดาดอย งานประจำปีและของดีจังหวัดน่านประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวพรนภัส เมืองเล็น ชนเผ่าถิ่น  ผู้ประกวดหมายเลข 23  ตำแหน่งรองอันดับที่ 1 นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14 และรองอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอัญศิริ คำยัญ ผู้ประกวดหมายเลข 25  ส่วนตำแหน่งขวัญใจชาวน่านได้แก่ นางสาวอรวรรณ ตั้งพิทักษ์ตระกูล ผู้ประกวดหมายเลข 20  ส่วนตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14  นอกจากนั้น ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่าม้ง ได้แก่หมายเลข นางสาวจิราพัชร ศิริคุณนาสกุล ผู้ประกวดหมายเลข12  ตำแหน่งธิดาประจำชนเผ่าขมุ  ได้แก่ นางสาวรุ่งไพลิน สีสนิท ผู้ประกวดหมายเลข 14  ตำแหน่งธิดาชนเผ่าเมี่ยน ได้แก่ นางสาวภิภาพร แซ่เติ๋น  ผู้ประกวดหมายเลข 19 และธิดาประจำชนเผ่าถิ่น ได้แก่   นางสาวพรนภัส เมืองเล็น ผู้ประกวดหมายเลข 23  เป็นผู้คว้าตำแหน่งไปครอง

กัมปนาท  พอจิต  ข่าว

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.