สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตรวจหาเชื้อตามไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจังหวัดเชียงใหม่

🎯ตามที่มีรายงานตามไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าน ▶️สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนดังนี้☑️ได้ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ตามสถานที่ที่ผู้ป่วยได้เดินทางไปทุกแห่งแล้ว ☑️ได้ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกราย (อยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการ)☑️ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self monitoring) ☑️ให้ทำความสะอาดสถานที่และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว🙏🙏ขอให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัด DMHTT :Dอยู่ห่างกันไว้ Mใส่หน้ากากกัน Hหมั่นล้างมือ Tตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อมีอาการสงสัยTใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”และ”หมอชนะ” ▶️ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน วันที่ 13 มกราคม 2564ภาพ-ข่าว #กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน#ที่นี่เมืองน่าน รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.