หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อยร่วมกับหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้บังคับบัญชา
– เพื่อโปรดทราบวันที่ (๒๐-๒๑ ก.พ.๖๒) เวลา๐๘.๐๐น.-๒๐.๐๐ น
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อยได้ประสานการปฏิบัติงานการควบคุมไฟป่า ร่วมกับหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้
– วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒เวลา ๐๖.๐๐น.-๑๐.๑๐นเครือข่ายฯบ้านห้วยคำ ตำบล ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่านเข้าควบคุมไฟป่าในเขตป่าสงวนป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านดับสำเร็จ ป่าเต็งรัง ไฟไหม้ประมาณ ๑๐ไร่สาเหตุ หวังผลของป่า


– วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐น.-๑๙.๓๐น. เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ บ้านชื่นไหม่ หมู่ ๕ ตำบล ทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เข้าควบคุมไฟป่าในเขตป่าสงวนฯ ป่าห้วยแม่ขะนิง ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดับไฟสำเร็จ ป่าเบญจพรรณป่าไฟไหม้ประมาณ ๕ ไร่ สาเหตุ หวังผลของป่า

ธีระพล มีทองขาว
หน.หน่วยฯ/รายงาน

 

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.