หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อยควบคุมไฟป่าเขตป่าสงวนแม่ขะนิง

เรียน ผู้บังคับบัญชา
– เพื่อโปรดทราบวันนี้ (๒๕ ก.พ.๖๒) เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๘.๐๐ น
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า นาน้อย ปฏิบัติงานดังนี้
– เวลา๐๘.๐๐-๑๐.๓๐น. ได้ออกลาดตระเวนป้องกัน ไฟป่า อ.เวียงสา จ.น่าน ตรวจพบไฟป่าจำนวน ๑ จุดที่พิกัด ๔๗Q ๖๖๔๑๙๕ UTM ๒๐๔๙๓๙๓ ในเขตป่า สงวนฯ ป่าแม่ขะนิง บ.ห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เข้าทำการควบคุมสำเร็จเป็นป่าเบญจพรรณป่าไฟไหม้ ประมาณ ๕๐ ไร่ สาเหตุ เผาขยะในป่าไม่ควบคุม
– เวลา ๑๑.๐๐ น-๑๘.๐๐ น. ลาดตระเวนต่อพื้นที่ตำบลยาบหัวนา และได้เข้าร่วมจัดการเชื้อเพลิง กับหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ปี๖๐ (เครือข่ายฯเก่า)แยกความต่อเนื่องของเชื่อเพลิงเพื่อเป็นแนวกันไฟป่าในเขตป่า สงวนฯป่าน้ำสาแม่สาครฝั่งช้าย บ.ป่าหุ่ง ม.๔ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน

ธีระพล มีทองขาว
หน.หน่วยฯ/รายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.