หลับให้สบายนะน้อง

สรุปการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่ม
( ๗ กย. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ )
ศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายขอรายงานว่า ขณะนี้ได้พบผู้เสียชีวิตครบแล้วทั้ง ๓ นาย โดยเมื่อเวลา ๑๔๓๐ ได้พบร่างของ พลทหารยุทธพงษ์ บุญมา (ภูมิลำเนา อ.เวียงสา) ในแม่น้ำน่าน บริเวณ บ.เจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง ขณะนี้กำลังดำเนินการตามขั้นตอน ณ โรงพยาบาลน่าน เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และจะดำเนินการพิธีการทางศาสนาต่อไป

สรุปแล้วจากอุบัติเหตุเรือล่มเมื่อ ๑๑๓๐ ของวันที่ ๑๔ กันยายนที่ผ่านมา ใช้เวลาการค้นหาทั้งหมด ๔ วัน 
๑.พลทหาร สัมพันธ์ อุ่นถิ่น (ภูมิลำเนา อ.เฉลิมพระเกียรติ) พบบริเวณ สะพานนครน่านพัฒนา เมื่อวันที่ ๖ เวลา ๑๑๔๐
๒.พลทหาร ณรงค์ชัย อินใส (ภูมิลำเนา อ.ทุ่งช้าง) พบบริเวณ วัดกู่เสี้ยว ต.ดู่ใต้ เมื่อ วันที่ ๗ เวลา ๐๖๓๐
๓. พลทหาร ยุทธพงษ์ บุญมา (ภูมิลำเนา อ.เวียงสา) พบบริเวณ บ.เจดีย์ ต.ดู่ใต้ เมื่อ วันที่ ๗ เวลา ๑๔๒๐
ในการนี้ศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหาย มทบ.๓๘ ขอขอบพระคุณ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัคร ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่าน ที่กรุณาร่วมแรงร่วมใจและให้เบาะแสต่างๆ จนปฏิบัติภารกิจการค้นหาได้เป็นผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการประกอบพิธีการทางศาสนา และการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิต และครอบครัว ทาง มทบ.๓๘ จะดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถ ให้ดีที่สุดต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.