เชิญร่วมสมทบทุน ”กองทุนพลังศรัทธาพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งช้าง”

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลทุ่งช้าง เพื่อสมทบเข้าร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาปัวเลขที่ 987-085-926-7 หรือ ระบบพร้อมพ์เพย์ ธนาคารกรุงไทยหมายเลข 099-400-045-356-6 ทำการทอดผ้าป่า ณ โรงพยาบาลทุ่งช้างจังหวัดน่านในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. ฝากทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมทำบุญด้วยกันน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.