เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟ

เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟ

เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเตรียมพร้อมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลในการป้องกันและระงับอัคคีภัยจัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟเทศบาลเมืองน่านประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้อำนวยการ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟเทศบาลเมืองน่านประจำปี 2562 โดย นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายนคร พุทธรักษ์มงคล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน พันจ่าอากาศเอก วรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และร่วมการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมพร้อมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงให้ ชุมชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชำนาญในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงฤดูแล้ง หรือเกิดอัคคีภัยขณะที่ชุมชนเปิดจำหน่ายสินค้า กาดกองน้อยประชารัฐบ้านหัวเวียงใต้ทุกวันจันทร์ – อังคาร ซึ่งเป็นยามวิกาล ชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีโดยไม่ตื่นตระหนก

ในภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทฤษฎีสาเหตุการเกิดเพลิง ประเภทของเพลิงไหม้ มี 5 แบบ ชนิด A เชื้อเพลิงทั่วไป ชนิด B ของเหลวที่ทำให้ติดไฟ ชนิด C อุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า ชนิด D พวกสารเคมี ชนิด K น้ำมันที่ติดไฟยาก เช่นน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ การใช้ถังดับเพลิง การใช้แก๊สหุงต้ม และการฝึกปฏิบัติการระงับเหตุแก๊สรั่วไหล การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ในตู้ดับเพลิง การตรวจเช็คดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคบ่าย การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยตามสถานการณ์สมมุติ การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง รถดับเพลิง ณ ร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ใกล้ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว 4 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ ร้านรับซื้อขายของเก่าเลขที่ 9/7 นายวิทยา อึ้งพงษ์พานิช ให้ใช้สถานที่ฝึกซ้อม พร้อมทั้งนำคนงานซึ่งเป็นชาวพม่า มารับการอบรมระงับเหตุจากใช้ถังแก๊สหุงต้ม แก๊สรั่วไหล การใช้ถังดับเพลิง

โดยในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้น 1 วันมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเวียงใต้จำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 30 คนรวมเป็น 80 คนและในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏี และการปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติได้ตามมาตรการที่วางไว้

 

ภาพข่าว //ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ไทยรัฐ จ.น่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.