เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ตัวแทนเรือแข่งแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวโน้มการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ตัวแทนเรือแข่งแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวโน้มการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 เพื่อให้ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จรรโลงรักษาไว้ซึ้ง ประเพณีอันดีงาม ของจังหวัดน่าน สมกับคำขวัญ ของจังหวัด “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”

https://www.facebook.com/teeneemuangnan/videos/368690627122572/

สนามการแข่งขันทั้งหมด 9 สนาม ดังนี้

 ๑. ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม”
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 🎦ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอส

 ๒. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯปลอดเหล้า – เบียร์
ตานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้าวรวิหาร วันเสาร์ที่ ๑๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

 ๓. ประเพณีแข่งเรือบ้านหนองเงือก ตาบลแงง อาเภอปัว จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

 ๔. ประเพณีแข่งเรือตาบลน้าปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า – เบียร์
วันที่ วันเสาร์ที่5 ถึงวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ๕. ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ปลอดเหล้า เบียร์ วันเสาร์ที่ ๑๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 🎦ถ่ายทอดสด ไทยพีบีเอส

 ๖. ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 ๗. ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์
วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่าน้าบ้านเจดีย์ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 ๘. ประเพณีแข่งเรือตานสลากจูมปูตาบลดู่ใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า เบียร์
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ท่าน้าบ้านเจดีย์ ตาบลดู่ใต้ อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๙. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน
วันศุกร์ที่ ๒๕ ถึงวันอาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

– การรับสมัครเรือที่เข้าการแข่งขันตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดติดต่อสอบถาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โทร.054-710234 ต่อ 102,321
– การจับสลากแบ่งสาย จับสลากในวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
– วันรับสูจิบัตร วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 -16.30 น. ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน
*ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โทร.054-710234 ต่อ 102,321

#เทศบาลเมืองน่าน #ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน#ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน #น่านลองโบ๊ท #ชาวเรือเมืองน่าน #เสน่ห์น่านวันนี้ #ที่นี่เมืองน่าน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.