เทศบาลเมืองน่าน-แจ้งกำหนดการ ยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562

งานผลประโยชน์ ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง เทศบาลเมืองน่าน แจ้งกำหนดการ ยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562


– ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
– ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562
– ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562
หากท่านมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-710234 ต่อ 134,104 จ.-ศ. ในวันเวลาราชการ
#ชำระภาษีท้องถิ่น #ที่นี่เมืองน่านรายงาน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.