แอ่วงานสงกรานต์น่านบ้านเฮา นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

งานประเพณีสงกรานต์ “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดสวนตาล, วัดมิ่งเมือง และสนามยิงปืนบ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
———————————————————-
ด้วยเทศบาลเมืองน่าน จะได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวแต๋น) “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดสวนตาล วัดมิ่งเมือง และสนามยิงปืน บ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงไว้สืบไป
การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลเมืองน่าน จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมือง การประกวดซุ้มเล่นน้ำถนนวัฒนธรรม “นุ่งผ้าเมือง ปลอดเหล้า-เบียร์” การประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์ พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่านและสืบชะตาหลวงเมืองน่านวันพญาวัน การแข่งขันบ้องไฟดอก ขบวนแห่บ้องไฟขึ้นและการแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) และการประกวดกิจกรรมต่างๆ
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา ๑๘.๑๐ น. – ประกอบพิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๖.๐๐ น. – พิธีสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ ณ พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล
เวลา ๐๗.๐๐ น. – พิธีทำบุญตักบาตร สะเดาะเคราะห์ สืบชะตาเมือง วัดสวนตาล
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. – การประกวดซุ้มเล่นน้ำวัฒนธรรม “นุ่งผ้าเมืองปลอดเหล้า-เบียร์” ของชุมชน-หมู่บ้านในเขตเทศบาล
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ขบวนแห่นางสงกรานต์
เวลา ๑๔.๐๐ น. – การประกวดนางสงกรานต์ ณ บริเวณวัดสวนตาลวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. – การแข่งขันบ้องไฟดอก ณ บริเวณวัดสวนตาล

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน สืบชะตาหลวงเมืองน่าน วันพญาวัน ณ อุโบสถวัดมิ่งเมือง
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. – ขบวนแห่บ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ของชุมชน – หมู่บ้าน แห่ไปยังวัดสวนตาล

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. – การแข่งขันบ้องไฟขึ้น (บ้องไฟเผ่าดำ) ณ สนามยิงปืน บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน (จัดโดยชมรมบ้องไฟขึ้นจังหวัดน่าน และสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และเทศบาลเมืองน่าน)

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321 www.nancity.go.th


สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.