โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ

“เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ”

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปัว และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีนายธีระ ปัญญาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และยังเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัดในจังหวัดน่านจำนวนกว่า1,000 คน จาก 33โรงเรียนในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้อย่างคับคั่ง พร้อมกันนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 55 ทุน ให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดน่านอีกด้วย โดยมีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานและร่วมมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน ในกิจกรรมในครั้งนี้

(ขอบคุณ วุธ แมนยูฯ เอื้อเฟื้อ ข่าว/ ภาพ)

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.