Category: ข่าววันนี้

สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เรื่องป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง อ.ปัว จ.น่าน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) บัญชาการให้สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) ปฏิบัติงานตามภารกิจ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
-วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00-22.00 น.
-จนท.สถานีฯ ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เรื่องการป้องกันไฟป่าฯและกำหนด 60 วันห้ามเผาโดยเด็ดขาด ท้องที่บ้านชี ม.7 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลางจ.น่าน
-จนท.สถานีฯนำโดยนายเลย อินปา ร่วมกับเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ บ้านนาแล ม.8 ต.ศิลาแลง อ.ปัว ร่วมกันดับไฟป่าครั้งที่ 5/2562 บริเวณป่าสันห้วยเงิ้ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคาและป่าผาแดง เขตติดต่อระหว่างบ้านนาแล และบ้านห้วยปูด ม.9 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน พิกัดที่ 47 Q ที่ 707355E, 2123351N. พื้นที่ถูกไฟไหม้ 8 ไร่
-ผู้รายงาน : นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา

สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13แพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่า ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน

สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม สบอ.13 แพร่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่า ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันไฟป่า งดเว้นเผาป่า เศษวัชรพืชเพื่อลดภาวะหมอกควันท้องที่ตำบลน้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน. นายสมนึก เดชะปักษ์ หัวหน้าสถานีฯ/รายงาน

สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า บ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน วันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.- เจ้าหน้าที่ ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าและประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า และการงดเว้นการเผาในที่โล่งแจ้งตามประกาศจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 15 ก.พ.62-15 เม.ย.62 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
– เฝ้าระวัง ออกลาดตระเวนไฟในพื้นที่รับผิดชอบเหตุการณ์ปกติ
-ผู้รายงาน นายนิวัติ บุญมาวงศ์
หน.สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อยควบคุมไฟป่าเขตป่าสงวนแม่ขะนิง

เรียน ผู้บังคับบัญชา
– เพื่อโปรดทราบวันนี้ (๒๕ ก.พ.๖๒) เวลา ๐๘.๐๐น.-๑๘.๐๐ น
– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า นาน้อย ปฏิบัติงานดังนี้
– เวลา๐๘.๐๐-๑๐.๓๐น. ได้ออกลาดตระเวนป้องกัน ไฟป่า อ.เวียงสา จ.น่าน ตรวจพบไฟป่าจำนวน ๑ จุดที่พิกัด ๔๗Q ๖๖๔๑๙๕ UTM ๒๐๔๙๓๙๓ ในเขตป่า สงวนฯ ป่าแม่ขะนิง บ.ห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน เข้าทำการควบคุมสำเร็จเป็นป่าเบญจพรรณป่าไฟไหม้ ประมาณ ๕๐ ไร่ สาเหตุ เผาขยะในป่าไม่ควบคุม
– เวลา ๑๑.๐๐ น-๑๘.๐๐ น. ลาดตระเวนต่อพื้นที่ตำบลยาบหัวนา และได้เข้าร่วมจัดการเชื้อเพลิง กับหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ปี๖๐ (เครือข่ายฯเก่า)แยกความต่อเนื่องของเชื่อเพลิงเพื่อเป็นแนวกันไฟป่าในเขตป่า สงวนฯป่าน้ำสาแม่สาครฝั่งช้าย บ.ป่าหุ่ง ม.๔ ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน

ธีระพล มีทองขาว
หน.หน่วยฯ/รายงาน

เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟ

เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟ

เทศบาลเมืองน่าน เพื่อเตรียมพร้อมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลในการป้องกันและระงับอัคคีภัยจัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟเทศบาลเมืองน่านประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดหัวเวียงใต้ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภายใต้อำนวยการ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีหนีไฟเทศบาลเมืองน่านประจำปี 2562 โดย นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายนคร พุทธรักษ์มงคล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน พันจ่าอากาศเอก วรากรณ์ ตันวิพงษ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน นำเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และร่วมการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมพร้อมให้กับชุมชนในเขตเทศบาลในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงให้ ชุมชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชำนาญในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงฤดูแล้ง หรือเกิดอัคคีภัยขณะที่ชุมชนเปิดจำหน่ายสินค้า กาดกองน้อยประชารัฐบ้านหัวเวียงใต้ทุกวันจันทร์ – อังคาร ซึ่งเป็นยามวิกาล ชุมชนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีโดยไม่ตื่นตระหนก

ในภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ทฤษฎีสาเหตุการเกิดเพลิง ประเภทของเพลิงไหม้ มี 5 แบบ ชนิด A เชื้อเพลิงทั่วไป ชนิด B ของเหลวที่ทำให้ติดไฟ ชนิด C อุปกรณ์ที่มีไฟฟ้า ชนิด D พวกสารเคมี ชนิด K น้ำมันที่ติดไฟยาก เช่นน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหาร อบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ การใช้ถังดับเพลิง การใช้แก๊สหุงต้ม และการฝึกปฏิบัติการระงับเหตุแก๊สรั่วไหล การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ในตู้ดับเพลิง การตรวจเช็คดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคบ่าย การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยตามสถานการณ์สมมุติ การแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ การใช้อุปกรณ์การดับเพลิง รถดับเพลิง ณ ร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ใกล้ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว 4 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ ร้านรับซื้อขายของเก่าเลขที่ 9/7 นายวิทยา อึ้งพงษ์พานิช ให้ใช้สถานที่ฝึกซ้อม พร้อมทั้งนำคนงานซึ่งเป็นชาวพม่า มารับการอบรมระงับเหตุจากใช้ถังแก๊สหุงต้ม แก๊สรั่วไหล การใช้ถังดับเพลิง

โดยในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้น 1 วันมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยประชาชนชุมชนบ้านหัวเวียงใต้จำนวน 50 คนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 30 คนรวมเป็น 80 คนและในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฏี และการปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติได้ตามมาตรการที่วางไว้

 

ภาพข่าว //ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ไทยรัฐ จ.น่าน

เทศบาลเมืองน่านออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าเกรงลุกลามไหม้บ้านเรือนประชาชน

วันที่ 22 ก.พ.2562 เวลา 17.00 น.ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนันทบุรีว่ามีเหตุเพลิงไหม้หญ้าข้างทาง เหตุเกิดที่ถนนบายพาส-ปางค่า ขาเข้า ตร.ช้างเผือก02 พร้อมชุดเหยี่ยวฟ้าออกตรวจสอบ พบเพลิงไหม้หญ้าเป็นบริเวณกว้างใกล้บ้านเรือนประชาชน รถบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 3 คัน นำโดยนาย สุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้มาทำการระงับเหตุ ด้วยตนเอง และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้#ตร.ช้างเผือก02,ชุดเหยี่ยวฟ้า ว.4ที่เกิดเหตุ #ข่าวภาพเหยี่ยวฟ้า12 #ที่นี่เมืองน่านรายงาน