TOT ชุมชนเทศบาลปัว โรงเรียนปัว จับมือ ทำสัญญาMOU ภายใต้โครงการ TOT YOUNG CLUP “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ

เปิดโครงการ TOT YOUNG CLUP “เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ที่ โรงเรียนปัว

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา10.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนปัว อำเภอปัว จ.น่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ TOT YOUNG CLUP "เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ"พร้อมด้วยนายชนาธิป เสมแย้มนาย อำเภอปัว นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที นายจาตุรนต์ ห้องสำเริง บมจ.ทีโอทีในฐานะผู้บริหารพื้นที่ นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว นายพรายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายวรชัยสุขวัฑฒโก โทรศัพท์จังหวัดน่าน  คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน ร่วมอย่างคับคั่ง 
         ด้วยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนร่วมกับ ชุมชนเทศบาลตำบลปัว โรงเรียนปัว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ TOT YOUNG  CLUP เด็กไทยมีดีใช้ ไอที เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2562 

จากการกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศโดยมุ่งพัฒนาประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจ สามารถแข่งขัน ทันเวทีโลก ได้ทั้งทางด้านการผลิตการค้าและนวัตกรรมที่ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ โดย ทีโอที ในฐานะหน่วยงานหลักของด้านโทรคมนาคมสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการดำเนินงานตามนโยบายในการนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้ระบบเศรษฐกิจฐานดิจิทัลอย่างเป็นรูปประธรรม รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

สนับสนุนข่าวโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Comments Closed

Comments are closed.